Pieni tietopaketti opiskelija-asioista työpaikalla

Pieni tietopaketti opiskelija asioista työpaikalla

PALKASTA ja sijaisuudesta kannattaa sopia etukäteen. Työnantajan kanssa on syytä tehdä kirjallinen työsopimus ennen työsuhteen alkamista.

TYÖSOPIMUKSESSA pitää olla maininta työtehtävistä, työsuhteen kestosta, palkasta, palkanlisistä, työajoista, työaikamuodosta, ruokatauosta ja lomarahasta. Jos sopimuksessa on jotain epäselvää tai työnantajan edustaja ei vastaa kysymyksiisi selvästi, sopimusta ei kannata allekirjoittaa siltä istumalta. Se kannattaa näyttää luottamusmiehelle.

MÄÄRÄAIKAISISSA työsuhteissa ei kannata sopia koeajasta. Muista, että määräaikainen työsopimus sitoo myös työntekijää.

TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA on hyvä kysyä työpaikan luottamusmieheltä etukäteen. OPISKELIJA käyttää työpaikalla nimineulaa, jossa lukee ”opiskelija”, vaikka hän työskentelisi laillistetun ammattihenkilön sijaisena. Potilailla ja omaisilla on oikeus tietää, että hoitaja ei ole vielä täysivaltainen. Opiskelijalla on oltava joka työvuorossa nimetty ohjaaja, joka varmistaa osaamisen ja on tarvittaessa tukena. Hän keskeyttää toiminnan, jos sijainen ei selviä tehtävästä tai on vaarassa toimia väärin.

POTILAS/ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄÄN opiskelija kirjaa omat havaintonsa omilla tunnuksillaan.

LÄÄKELUVATON opiskelija voi jakaa lääkkeitä tai antaa injektion, jos hänen osaamisensa on varmistettu työpaikalla. Lääkehoidon vastuuhoitaja tai osastonhoitaja voivat arvioida osaamisen. Opiskelija on myös velvollinen esittämään todistuksen lääkehoidon opinnoistaan. Opintorekisteriote kannattaa muutenkin pitää ajan tasalla. Julkisuudessa esillä olleiden väärinkäytösten vuoksi työnantajat ovat entistä tarkempia rekrytoinnissaan.

TYÖEHTOSOPIMUKSESSA on sovittu työntekijöiden ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Työehtosopimukset sisältävät myös määräykset vähimmäispalkoista.